#10 Laiko mašina, arba Lietuva po dešimtmečio

pamąstymai May 11, 2012 1 Comment

2022 gegužės 11

Mielas dienorašti, apleidau tave. Deja, kitaip nebuvo įmanoma. Pastaruoju metu aplink tiek įtampos, kad net baisu ką nors užrašinėti. Užtat tvarka.

Neseniai įsteigta “Violetinė inkvizicija” siaubia visą šalį. Užvakar kaimyną Andrių ištempė iš buto, įkišo automobilin (mačiau, prieš tai gerokai vožtelėję galvon). Tiek ir tematėm jį. Žmonės kalba, kad jį kažkokiais negerais dalykais apkaltino. Bet to kaltinimo garsiai neišreiškia. Matai, o jeigu kas išgirs, kaip tari TĄ žodį, gali būti, kad ir tave palaikys kokiu blogiečiu. O tokiems pas mus neliko vietos.

Žmonės kalba, kad seniau TUOS buvo labai sunku susekti. Klanas viską apėmė, todėl jokių įrodymų nelikdavo, viską užmaskuodavo TIE. Gerai, kad viskas pasikeitė. Dabar taip nebėra. Dar negirdėjau, kad nors vieną TĄ išteisintų teismai. Vat kaip šauniai dirba.

Tiesa, aš kartą TĄ žodį ištariau garsiai. Nuėjau į Violetinės inkvizicijos būstinę, pasakiau, kad mano bendradarbis, kurį turėjo paaukštinti, priklauso klanui. Greit išvežė. Sakė, nuteisė. Aš teismo nemačiau. Bet nesvarbu. Užtat dabar esu vyresnysis laikraščių išnešiotojas.

Beje, teismus kartais galima pamatyti. Būna, kad tiesiogiai transliuoja per televiziją. Ypač, jeigu nukentėję nepilnamečiai pasakoja savo įspūdžius apie TĄ dalyką. Po to balsuojam SMS žinutėmis: 1331 – nuteisti; 1332 – nenuteisti. Tiesa, visada nuteisia. Teisėjas turi papildomus 5000 balsų.

Tokius teismus ir viršininkas leidžia pažiūrėti – dirbti nereikia. Partija po to paskelbia, kad stengtumėmės labiau ir atsakingiau. Ir nebijotume pranešti apie TAI. Net jei TAI būtų mūsų kaimynas, žmona, sūnus, tėvas. Žodžiu, apie visus reikia pranešti.

Vos nepamiršau. Prie inkvizicijos atsirado ir visuomenės draugovininkų gvardija. Čia tokie kaip eiliniai piliečiai, kurie rūpinasi tvarka. Kaip tik vakar mačiau (nešiau laikraščius vienos mokyklos direktoriui) kaip keliese auklėjo įtartiną pensininką. Sakė, kad jis keistai arti mokyklos tvoros sukinėjosi, į pradinukus žiūrėjo. Tas žaltys teisinosi, kad jo anūkė mokosi. Nieko, po kelių draugovininkų pamokų pasitaisė – tylėjo. Jie dažniausiai ir saugo mokyklas. Sustoja priešais duris ir neįleidžia įtartinų tėvų. Tada turi ateiti kokie kiti giminaičiai ir patvirtinti, kad šitie tėvai tikrai geri tėvai, o ne vieni TŲ. Džiaugiuosi, kad yra tokių aktyvių piliečių.

Dienorašti, man iš pradžių buvo kiek keistas tas inkvizicijos steigimas. Bet paskui mus partija nuvežė į nemokamą koncertą Kaune. Ten, žinai, buvo įvairiausių dainininkų, aktorių susirinkę. Jie papasakojo mums, kad taip geriau. Kultūros žmonės. Negi netikėsi. Visi sutikome. Paskui dar davė užkandžių.

Kol kas tiek. Reikia eiti miegoti, nes rytoj – kelionė į Garliavos memorialinį muziejų. Man laisvadienis, tai labiau norėčiau pamiegoti. Bet kažkaip nejauku nevažiuoti. Dar pagalvos, kad aš… Oi, ne. Apie tokius dalykus net galvoti nenoriu.

Artūras Ketlerius

One Comments

  1. Puikus esė. Tik “inkvizicija” nelabai tinka čia. Aš daryčiau kokį nors naujadarą pvz.: “grvincija”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *