Štai kas iš studentų pinigų suka “biznį”

politika Jun 10, 2010 3 Comments

Prieš pusantro mėnesio rašiau komentarą apie tai, kaip yra atstovaujama Lietuvos studentų interesams. Svarsčiau apie studentų atstovybių, sąjungų darbą, kritikavau esančią atstovybių rinkimų tvarką. Tačiau tai, ką radau internete, viską pasako – ir nebereikia komentarų.

Susitiko du veikėjai – Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Dainius Dikšaitis ir Vilniaus Kolegijos studentų atstovybės (VIKO SA) prezidentas Aivaras Vaiginis – pasikalbėti apie Lietuvos studento pažymėjimą (LSP).

Vienoje kavinukėje, grojant muzikai, LSS prezidentas VIKO SA atstovui siūlė nutraukti sutartį su Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) dėl studento pažymėjimo administravimo ir pasirašyti naują su LSS palankesnėmis sąlygomis.

D. Dikšaitis viską apskaičiavęs – kai VIKO SA mokės pinigus už LSP administravimą, pinigų liks ir LSS, ir VIKO SA, ir galbūt jam pačiam į kišenę nubyrės.

Be to, D. Dikšaitis pabrėžia, kad apie šį susitarimą neturi niekas žinoti – nei LSS narės, nei VIKO SA atstovybės žmonės.

Tik, deja, atsirado toks šaunuolis, kuris šias derybas sugebėjo įrašyti į diktofoną ir paplatinti internete.

Ir pažiūrėkite, kas iš to išėjo:
Gedimino Gasiulio straipsnis “15 min”.

LSS prezidento viešas pareiškimas dėl pokalbio įrašo viešojoje erdvėje.

Įdomus G. Gasiulio tinklaraščio įrašas.

Garso įrašas iš kavinukės.

Edvardas Kubilius

3 Comments

  1. Iš patirties, sakau, kad lsas greičiau, operatyviau reaguoja ir atsako į iškilusius klausimus. Peršasi išvada, kad padidėjęs finansavimas tikrai ne kokybei gerinti skirtas. Va, ir dar klausimas o koks skirtumas tarp lsas ir lss?

  2. Edvardas

    Teoriškai skirtumo tarp LSS ir LSAS nėra, nes abi sąjungos vykdo tą pačią veiklą. O skirtumas jaučiamas tada, kai svarstant vieną ar kitą sprendimą abi sąjungos beveik visada pasisako priešingai. Jeigu objektyviai vertinti, labiau už studento interesus kovoja LSAS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *